De totstandkoming van de Nederlandse Gereformeerde Kerk in Staphorst is het gevolg van volharding en doorzettingsvermogen. Na de vrijmaking kerken drie gezinnen uit Staphorst in het zes kilometer verderop gelegen Rouveen. Voor de kerkdienst op zich niet zo’n probleem, voor de wekelijkse verenigingen wat lastiger.

Mede om redenen van evangelisatie en opbouw van Gods gemeente binnen de dorpsgrenzen en om een drempelverlagend effect op de lokale bevolking te bereiken, is uiteindelijk de kerk van Staphorst er gekomen.

De eerste kerkdiensten worden belegd op 7 februari 1992 in het kleine dienstencentrum aan de Ebbinge Wubbenlaan; op oudjaar 1997 is er het afscheid van Rouveen en onze kerk wordt geïnstitueerd op 4 januari 1998. De start wordt gemaakt met 232 leden, waarvan 118 belijdende en 114 doopleden. Het huidige ledental bedraagt ca. 250 leden.

Ondertussen is het dienstencentrum gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe winkelcentrum en huren we al heel wat jaren het kerkgebouw ‘De Bron’ van de Gereformeerde Kerk. Plannen voor een eigen kerkgebouw zijn voorlopig in de ijskast gezet.

In september 1999 mogen wij onze eerste eigen predikant begroeten; dominee P.F. de Boer. Hij blijft aan tot en met december 2006, waarna hij wordt beroepen en aangenomen door de GKV Ermelo. Eind 2007 beroepen we dominee P. van den Berg, afkomstig van de GKV Veendam. Hij doet op 13 januari 2008 intrede. In 2019 kreeg hij een beroep vanuit de GKV Leusden. Dit beroep nam hij aan.

In juni 2021 bracht de gemeente een beroep uit op R.A.I. (Robert) van Ommen. In oktober 2021 deed hij intrede in de gemeente van Staphorst. Het is de eerste gemeente die hij als predikant mag dienen.