11:00

Predikant:Ds. A. Kramer
Collecte:Evangelisatie, diaconie
Liturgie:
Sela: Wat hou ik van uw huis
Gebed
Kindermoment
Kidsopwekking – Zie de zon, zie de maan
Lezen: Psalm 8
Psalm 8: 1, 3
GK 145 (bundel 2006)
Wet: Tien woorden + Spreuken 4: 20-27
Nieuw Liedboek 834
Mededelingen
Gebed
NLB 978

16:30

Predikant:Ds. S. De Bruine
Collecte:Evangelisatie
Liturgie:
GK 2017 ps.139:6,7
Lezing: 1 Petrus 3:20-4:2
DNP ps. 145:1
Verkondiging: n.a.v. 1 Petr.3,21 ben ik blij met mijn doop?
DNP ps. 145:3
GK 2017 Gezang 177